Coach on the move

In mijn praktijk kom ik veel cliënten tegen die mensen kennen die hun huis niet uit kunnen of durven en daardoor de noodzakelijke psychosociale hulp mislopen.

Vanaf heden biedt ik een nieuwe dienst aan.
“Coach on the move”.
Dit betekent letterlijk: “Coach in beweging”.

Ik kom bij die mensen thuis die niet in staat zijn om naar mijn praktijk te komen. Dat kan door veel verschillende omstandigheden veroorzaakt worden. Iedereen heeft het recht op hulpverlening in welke vorm dan ook. Voor mij is dat psychosociale hulpverlening voor mensen die een moeilijke periode doorleven.

Moeilijke periode

Een moeilijke periode kan veroorzaakt worden door verschillende omstandigheden. Bijvoorbeeld door:
Verlieservaringen;
Veranderingen in de persoonlijke situatie;
En zo kunnen wij meer omstandigheden bedenken.

Voor optimale omstandigheden voor een gesprek is het belangrijk dat wij een uur ongestoord met elkaar kunnen praten en dat er geen beperkingen zijn (zoals anderen in de ruimte).

De kosten voor een consult blijven hetzelfde en binnen Purmerend reken ik geen km-vergoeding. Buiten Purmerend reken ik €0,19 per km. Mocht u binnen een bepaalde straal van mijn praktijk wonen buiten Purmerend bestaat de mogelijkheid dat er geen km-kosten worden berekend.

Mocht coach on the move interessant zijn voor u of een ander, of denkt u “hier zat ik op te wachten”, aarzel dan niet en neem contact met mij op.

Tel: 06-22729259
Mail: info@rudynobel.nl